Psykologmottagningen Laholm

Sök hjälp i tid! 

Psykologmottagningen Laholm vägleder dig igenom en kris eller andra svårigheter, t.ex. nedstämdhet och depression. Hjälp och behandling för boende i Laholm, Båstad, Ängelholm, Örkelljunga och Halmstad.

Vänd dig till en psykolog när du är i kris

Har du hamnat i en livskris, har sömnsvårigheter, ångest eller lider av nedstämdhet? Om du behöver samtalsterapi eller vägledning i enlighet med KBT-metoden kontakta din psykolog i Båstad eller Laholm.
Psykologmottagningen i Laholm och Båstad riktar sig till såväl vuxna som ungdomar, enskilt eller par med behov av hjälp. Psykolog/Psykoterapeutisk behandlingar och KBT-kognitiv beteendeterapi.

Psykologmottagningen Laholm

KBT

Syftar till att ge dig stöd att genom handling och mål förändra beteenden. Behandlingen syftar till att fokusera på nuet och har ofta en kort behandlingstid. De problemområden som KBT - kognitiv beteendeterapi behandlar är bland annat depression, ångest, sömnproblem, paniksyndrom m.m. Kontakta din terapeut och rådgör om vilken behandling som han eller hon rekommenderar. Psykologmottagningen Laholm erbjuder även hjälp vid relationsproblem och existentiella frågor.

Vi arbetar med

  • Livskris

  • Stress

  • Ångest

  • Oro

  • Depression

  • Äktenskap/Relationsproblem

  • Dåligt självförtroende

  • Nedstämdhet

  • Sömnproblematik

Psykologmottagningen Laholm

Psykoterapi

Samtalsterapi för behandling av psykiska, relationella och existentiella problem.