Psykologmottagningen Laholm

Sök hjälp i tid! Kontakta oss och få hjälp av en legitimerad psykolog

Sven-Olov Ljunggren Leg. psykolog - telefon: 0706-96 85 76

Vänd dig till en psykolog när du är i kris


Har du hamnat i en livskris, har sömnsvårigheter, ångest eller lider av nedstämdhet? Om du behöver samtalsterapi eller vägledning i enlighet med KBT-metoden kontakta din psykolog i Båstad eller Laholm.
Psykologmottagningen i Laholm och Båstad riktar sig till såväl vuxna som ungdomar, enskilt eller par med behov av hjälp. Psykolog/Psykoterapeutisk behandlingar och KBT-kognitiv beteendeterapi.

Vi arbetar med

  • Livskris

  • Stress

  • Ångest

  • Oro

  • Depression

  • Äktenskap/Relationsproblem

  • Dåligt självförtroende

  • Nedstämdhet

  • Sömnproblematik